Consell de Departament

El Consell de Departament és l'òrgan de govern i de màxima representació del Departament de Mecànica de Fluids.

[Competències del Consell de departament]

 

Estudiants de Doctorat

Trujillo Reyes, José Antonio. Adreça de correu electrònic: trujreyes@hotmail.com