Departament de Mecànica de Fluids de la UPC

 

El Departament de Mecànica de fluids està format per més de cinquanta professionals, entre docents, investigadors i personal auxiliar i de serveis, repartits en les diferents escoles de la UPC on el Departament té seu: ESEIAAT, ETSEIB, EEBE i EPSEVG.

Les activitats del Departament de Mecànica de fluids estan centrades principalment en sistemes de turbomàquines, sistemes de control i potència de sistemes oleohidràulics i pneumàtics, simulació computacional i computació científica, turbulència, tecnologies avançades d’hidrogen i fenòmens de transport en medis materials en estat fluid. Disposa de laboratoris de recerca i serveis i un ampli ventall de col·laboracions internacionals amb altres universitats i centres de recerca.