Comparteix:

Recerca

Les activitats del Departament de Mecànica de fluids estan centrades principalment en sistemes de turbomàquines, sistemes de control i potència oleohidràulics i pneumàtics, i medis materials en estat fluid. Disposa de laboratoris de recerca i serveis, i col·labora amb altres universitats, com l’EPF de Lausanne, la Universitat d’Oviedo, la Universitat d’Almeria, el Von Karman Institute i el Politecnico di Torino.

El Departament imparteix cursos de formació a empreses i dirigeix recerca a través dels centres d’investigació CDIF i LABSON. També col·labora amb la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, l’Institut d‘Investigació tèxtil i Cooperació Industrial i el Centre de Recerca de l’Aeronàutica de l’Espai.

 

Grups de recerca:

 

Producció Científica: